Marktonderzoek

Onderzoek op maat in de gebouwde omgeving

Heeft u uitgebreide en actuele data analyses nodig om effectiever én efficiënter te werken? Realstats beschikt onder anderen over complete en betrouwbare datasets van de woningvoorraad van de Nederlandse vrijesector huurmarkt. Door meerdere databronnen te integreren en slimme modellen toe te passen op basis van algoritmen, creëren wij waardevolle inzichten waarmee u processen kunt automatiseren.

Gebruik de data van Realstats ter onderbouwing voor marktonderzoek en research 

Het marktonderzoek van Realstats is gericht op transparantie in de woningmarkt. Beleid en strategie beïnvloeden veel maatschappelijke vraagstukken. 

Door inzicht in woningmarktgegevens, zoals informatie over transacties, huurcontracten en huurprijzen. Hierdoor kunnen marktpartijen en gemeenten betere en passendere beslissingen nemen. Ook kan het huidige beleid worden getoetst aan het onderzoek. 

 


Data & trend analyse

Bijvoorbeeld een analyse op de Nederlandse huurmarkt. Op de hoogte blijven van de huurprijsontwikkelingen op basis van de meest recente huur transacties 

Marktonderzoek 

Volledig inzicht in de prijsontwikkelingen in een bepaalde periode en/of gebied. Met behulp van een combinatie van onderzoeksmethoden, zoals deskresearch, observaties en bewonersenquêtes

Bewoners profielen

Beter inzicht in bewonersprofielen in een bepaald gebied. Vragen als: Wat moeten we bouwen voor wie, en wie woont waar? Wat zijn de verhuisbewegingen in de regio, waar komen mensen vandaan en waar gaan mensen naartoe. 

Klant quote

"Voor ons heeft het marktonderzoek waardevolle inzichten opgeleverd, o.a. om ‘schaarste’ op de woningmarkt nader te definiëren. De data analyse van Realstats wordt meegenomen in de woningmarktanalyse en deze analyse vormt weer de basis voor de nieuwe Haagse woonvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda."


Vivianne van Liebergen

Beleidsmedewerker Wonen - Gemeente Den Haag

Publicaties

Realstats publiceert regelmatig marktonderzoeken op eigen initiatief, in samenwerking met universiteiten of kennisinstellingen, of in opdracht van gemeenten of overheden. Een voorbeeld van een bekende publicatie van Realstats is de huurmonitor in samenwerking met Pararius. Deze publicatie komt elk kwartaal uit. 


Zie hieronder een aantal van onze publicaties:

Schaarste op vrije sector huurmarkt neemt toe (Q2-2024)

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector in het tweede kwartaal van 2024 met 32,8 procent gedaald, blijkt uit een data-analyse van woningplatform Pararius. De gemiddelde vierkantemeterprijs van een vrije sector huurwoning steeg in het tweede kwartaal van 2024 met 9,9 procent. Meer informatie. 

Huuraanbod vrije sector verder gekrompen (Q1-2024)

Vergeleken met een jaar eerder is het aantal vrije sector huurwoningen dat vrijkwam voor nieuwe huurders gedaald met 27,9 procent. Dat blijkt uit de data-analyse van woningplatform Pararius. De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het eerste kwartaal van 2024 met 8,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld genomen werd een huurwoning 35 dagen online aangeboden op het platform, drie dagen langer dan vorig jaar. Meer informatie. 

Aanbod vrije sector verder uitgedund, huurprijzen gestegen (Q4-2023)

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het vierde kwartaal van 2023 met 8,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Nieuwe huurders betaalden € 18,01 per vierkante meter per maand, meldt woningplatform Pararius. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal vrije sector huurwoningen dat vrijkwam voor nieuwe huurders gedaald met 15,6 procent. Meer informatie.  

Steeds meer huuraanbod verdwijnt naar de koopmarkt (Q3-2023)

Van alle woningen die het afgelopen kwartaal te koop werden aangeboden, was 7 procent afkomstig uit de vrije sector huurmarkt. Dit percentage is het afgelopen jaar sterk gestegen van 4 naar 7 procent, meldt woningplatform Pararius. Het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders is in een jaar tijd gedaald met 31,7 procent terwijl het aantal reacties op deze beschikbaar gekomen huurwoningen blijft stijgen. De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het derde kwartaal van 2023 met 5,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In vier van de vijf grootste steden van Nederland steeg de vierkantemeterprijs veel meer dan het landelijk gemiddelde van 5,2 procent. Meer informatie.  

Vrije sector huurprijzen blijven stijgen bij dalend aanbod (Q2-2023)

In het tweede kwartaal van 2023 werden in de vijf grote steden 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden, meldt woningplatform Pararius. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg in deze steden met 5 tot bijna 8 procent. Sinds de invoering van de WOZ-cap in mei 2022 daalt het aantal huurwoningen dat wordt aangeboden in de vijf grote steden drastisch in vergelijking met het aanbod in heel Nederland terwijl de vraag juist toeneemt. Een duidelijke voorbode van wat er te gebeuren staat als verdere regulering van de middenhuur doorgang vindt, menen vastgoedexperts. Meer informatie.  

Huurders verdringen zich voor schaars aanbod in vrije sector (Q1-2023)

In de vijf grootste steden is de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector in het eerste kwartaal van 2023 gestegen ten opzichte van een jaar geleden, meldt woningplatform Pararius. In bijna 75 procent van (middel)grote Nederlandse steden gebeurde hetzelfde. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam steeg de vierkantemeterprijs met meer dan 4 procent. Onder vastgoedexperts neemt de bezorgdheid over de kabinetsplannen voor de huurmarkt en de reeds zichtbare effecten toe. Huurders reageren en masse op vrijgekomen huurwoningen terwijl het totale huuraanbod afneemt. Meer informatie.  

Landelijke huurprijs vrije sector daalt (Q4-2022)

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het vierde kwartaal van 2022 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt woningplatform Pararius. Kale en gemeubileerde huurwoningen stegen in prijs, de prijs van gestoffeerde woningen ging naar beneden. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal vrije sector huurwoningen dat vrijkwam voor nieuwe huurders met 8,9 procent. Meer informatie. 

Academic paper: Hierarchical Bias-Aware Clustering on a Rental Price Prediction Model

In dit onderzoek is een uitgebreide error analyse van het Estimated Rental Value (ERV) model gedaan. Door middel van Hierarchical Bias-Aware Clustering (HBAC), een nieuwe methode om bias te ontdekken in voorspellende algoritmen, kunnen data clusters worden ontdekt waarop een model onderpresteert in zijn voorspellingen. Het ontleden van deze data clusters biedt waardevolle inzichten in de karakteristieken van objecten met moeilijk voorspelbare huurprijzen. Meer informatie neem contact op met ons data team.

Academic paper: Using a Genetic Algorithm for Hyperparameter Tuning of a Conditional Tabular Generative Adversarial Network

Meer data is altijd wenselijk voor het trainen van machine learning modellen. Hoe meer data, hoe slimmer een model wordt. In dit onderzoek is gekeken naar het namaken van data. Meer data verkrijgen door echte data na te laten maken door generatieve modellen, e.g. Generative Adversarial Networks (GANs). Op deze manier kan specifieke ‘nep data’ worden gegenereerd om een model op te trainen, bijvoorbeeld van objecten met karakteristieken die weinig voorkomen. Meer informatie neem contact op met ons data team.

Lichte huurprijsstijgingen in de vrije sector (Q3-2022)

De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het derde kwartaal van 2022 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt woningplatform Pararius. Kale en gemeubileerde huurwoningen stegen in prijs, de prijs van gestoffeerde woningen bleef gelijk. Een huurwoning stond gemiddeld 34 dagen online, 8 dagen korter dan een jaar geleden. Meer informatie.  

Huurprijsstijging vrije sector vlakt licht af (Q2-2022)

In het tweede kwartaal van 2022 is de gemiddelde huurprijs van vrije sector huurwoningen met 1,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. De huurmarkt laat daarmee een heel ander beeld zien dan de koopmarkt, waar de prijzen in het tweede kwartaal van 2022 met 10,6 procent stegen. Meer informatie. 


Meer huurmonitor publicaties

Neem contact op met onze product consultant

Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Nick. Hij vertelt je graag over de mogelijkheden. 

Nick Slokker

Bel direct via: 010-2618300

Of mail naar: n.slokker@realstats.com

Let's get in touch

Hello@realstats.com
010-2618300

Kantoor Rotterdam

Blaak 555 (22e verdieping)

3011 GB Rotterdam

Kantoor Amsterdam

Overschiestraat 61

1062 XD Amsterdam

Realstats B.V. 2024 All rights reserved. 

KvK 83064575